dr Tomasz Szeląg

Kancelaria Radcy Prawnego

Kraków, ul.Lipowa 3, pokój 518

biuro@kancelariatsz.pl

+48 603 855 907

Slide background

pomoc prawna w zakresie:

prawa cywilnego

prawa gospodarczego

prawa rodzinnego

prawa administracyjnego

prawa kanonicznego

O kancelarii

Tomasz Szeląg ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2004. W dniu 21 czerwca 2010 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 17 lutego 2011 r. dr Tomasz Szeląg został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Krakowie.

W latach 2006-2012 pracował w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale Gospodarczym. W czasie tej pracy rozwinął szeroko swoją wiedzę z dziedziny prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, a także na temat postępowania cywilnego.

Od rozpoczęcia działalności Kancelaria zajmuje się obsługą zarówno spółek, jak i klientów indywidualnych. Wśród naszych Klientów znajdują się spółki z branży budowlanej, między innymi jeden z wiodących krakowskich deweloperów. Kolejną specjalizacją Kancelarii jest prawo rodzinne, w tym kanoniczne prawo małżeńskie. Tomasz Szeląg w 2013 roku ukończył studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Prawa Kanonicznego uzyskując tytuł licencjata kościelnego z zakresu prawa kanonicznego.

Usługi

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym opiniowanie i sporządzanie oraz negocjowanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie i obsługa spółek,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • sprawy cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, gospodarczego i handlowego,
 • sprawy administracyjne,
 • małżeńskie prawo kanoniczne.
Kontakt

Kancelaria mieści się w Krakowie przy ul. Lipowej 3, pokój 518

Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania telefonicznie lub przez e-mail.

Adres do korespondencji: ul. Wielicka 97/18, 30-552 Kraków

e-mail: biuro@kancelariatsz.pl

telefon: 603 855 907

Warunki obsługi prawnej

Wynagrodzenia

Każdorazowo wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z Klientem. Stosowane są trzy główne systemy rozliczeń:

 • System wynagrodzenia zryczałtowanego - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty. System ten jest stosowany w sprawach, w których można przynajmniej w przybliżeniu określić zakres pracy i jej wymiar czasowy.
 • System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zadań powierzonych Kancelarii przez Klienta. System ten jest stosowany zazwyczaj przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.
 • System z premią za sukces (success fee). W przypadku pomyślnego zakończenia sprawy do wynagrodzenia ustalonego w jeden z podanych wyżej sposobów, zgodnie z ustaleniami z Klientem, może być doliczona kwota ustalonej premii.

Do wynagrodzenia Kancelarii zostają doliczone uzasadnione dodatkowe koszty świadczenia pomocy prawnej, obejmujące w szczególności koszty delegacji przy wyjazdach zleconych przez Klienta poza siedzibę Kancelarii, koszty tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, koszty wszelkich opłat urzędowych związanych ze sprawami Klienta. Koszty połączeń telefonicznych, kopiowania dokumentów lub korespondencji mogą zostać doliczone tylko po uzgodnieniu z Klientem oraz jeżeli w danej sprawie, ze względu na jej charakter, rozmiar tych kosztów będzie znacząco przekraczać zwykłe koszty administracyjne Kancelarii.

Umowa o stałą obsługę prawną

Umowa o stałą obsługę prawną pozwala Klientom najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do indywidualnych potrzeb. Umowa o stałą obsługę prawną charakteryzuje się następującymi zaletami dla Klienta:

 • korzystniejsze rozliczenie kosztów usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
 • możliwość określenia z góry miesięcznych kosztów obsługi prawnej,
 • lepsza znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz skuteczność świadczonych usług,
 • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej Klienta może być ustalane zarówno ryczałtowo za dany okres czasu, jak i według stawek godzinowych.